Homerův nepřítel

Kentův televizní pořad: Kent's People (Kentovi lidé) Frankovy učebnice: Physics, Chemistry, The Atom, Biology (Fyzika, Chemie, Atom, Biologie) Cedule na magistrátu: Personalized License Plates (Poznávací značky se jmény) Cedulka na…

Stařec a Líza

Montyho kniha: Will There Ever Be A Rainbow? by C.M.Burns (Objeví se někdy duha? od C.M.Burnse) Recyklační centrum: Uriah's Heap Recycling Center (Sběrna surovin Uriáše Heepa) Cedule před Burnsovým domem:…

Psí povzdvižení

Lisino gramatické kolečko: German Verb Wheel - Deutches Verben-Glücksrad (Německá slovesa) Termití reklamy: Gas Your Termites - Freeze Your Termites - Zap Your Termites - Save Your Termites (Vyhubte termity…

Bratr z jiného seriálu

Krustyho pořad: Krusty the Clown Prison Special (Vězeňský speciál Klauna Krustyho) Cedule ve vězení: Please Visit Only YOUR Convict (Prosíme navštěvujte pouze SVÉ odsouzené) Titulek v novinách: Maniac to Live…